top of page
20210201-IMG_0072.jpg

​FILLER BOTOX

SEOUL LUXURY ACADEMY

KHOÁ HỌC:

KHOÁ FILLER BOTOX NHÓM

KHOÁ FILLER BOTOX VIP

KHOÁ FILLER BOTOX NÂNG CAO

THỜI GIAN HỌC:

​Từ 2 tuần đến 1 tháng

LIÊN HỆ:

077.6161.245 - 090.496.6316

bottom of page